Święcenia w stopniu Prezbiteratu!

W niedzielę Chrystusa Króla (26 listopada) nasz Diakon Krzysztof Dorau, podczas Uroczystej Mszy Świętej w kościele seminaryjnym, z rąk Księdza Arcybiskupa Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego Andrzeja Dzięgi, przyjął święcenia kapłańskie w stopniu prezbiteratu. Był to dzień pełen radości dla całego Kościoła nad Odrą i Bałtykiem, a szczególnie dla wspólnoty seminaryjnej i przyjaciół, dlatego że w nieustannie malejące grono prezbiterów naszej diecezji włączony zaostał nasz brat, umiłowany w Chrystusie Jezusie – Ksiądz Krzysztof Dorau. Jesteśmy wdzięczni Bogu za dar Kapłaństwa Krzysztofa, który mocno wzbogaci nasz Kościół. W poniedziałek (27 listopada) o godzinie 18:00, w kościele seminaryjnym, Ksiądz Krzysztof Dorau odprawi Mszę Świętą Prymicyjną i udzieli prymicyjnego błogosławieństwa. Natomiast w przyszłą niedzielę (3 grudnia) o godzinie 12:00, Ksiądz Krzysztof odprawi Mszę Świętą Prymicyjną u siebie w rodzinnej parafi pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego w Sopocie.

Bogu niech będą dzięki za Księdza Krzysztofa!

(fot. J. Józefowicz)