Przełożeni

Rektor
ks. dr Zbigniew Woźniak

Ojciec Duchowny
ks. mgr Paweł Gulicki

Dyrektor Administracyjny
ks. mgr Krzysztof Krawiec