Powołanie

Kandydat do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego powinien przedstawić następujące dokumenty:

– podanie o przyjęcie skierowane do Administratora Apostolskiego Księdza Bpa Zbigniewa Zielińskiego

– życiorys

– kopię świadectwa dojrzałości

– opinię od księdza proboszcza, katechety a także (o ile to możliwe) od innych kapłanów

– świadectwo Chrztu i Bierzmowania

– świadectwo ślubu rodziców

– akt urodzenia z USC

– zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

– kartę zdrowia

– 2 zdjęcia małego formatu